nedeľa 8. novembra 2015

Všade samé detaily

Už niekoľkokrát som sa vám zmienil o tom, aký som strašný detailistaperfekcionista.
Všetky veci musia do seba zapadať, veci na poličke a stole sú ukladané v pravých uhloch (aj keď niekedy na to kašlem), musím mať zorganizovaný plán, čo, kedy, kde a ako. Samozrejme, že nemám ten plán (vždy) natrieskaný do poslednej sekundy, stále si nechávam aj voľný priestor, kedy si ten čas užijem rád sám pre seba. Ak však nastane nejaká nečakaná zmena tesne pred danou udalosťou, vie ma to dosť vykoľajiť a nahnevať.

Detaily robia veci výnimočnými, krásnymi, odlišujú ich od iných, proste sú super. Avšak naozaj sú?
Details... Details everywhere.
As I mentioned many times before, I am hell of detailist and perfectionist. Everything has to fit together, things on shelf and desk must be in a 90 degree position (even tho I don't care often), I must have a very precise schedule, when, where and what to do. Of course it's not (always) completely full, I always keep some time free, when I like to just enjoy the time on my own. But when there is any unexpected change in that schedule before some occasion, I often get really pissed off. 

Details make things unique, beautiful, they make the difference between them, they are just great. But are they really?
Ono by na tom asi tak ani nič nebolo, možno by som taký detailista asi ani nebol, ale tá škola... Už keď si myslím, že som začal isté detaily prehliadať, vtom sedím na prednáške matematiky a profesor zadrie vetu: 'Detaily sú dôležité.' Keď hodnota nula nie je už len hodnotou nula, ale má svoju kladnú a zápornú časť a áno, jedno to nie je.
Ak pri rysovaní zadávky z geometrie spravíte čiaru o pol milimetra inak, ako ste mali a ďalšie čiary sa vám k tejto čiare nabaľujú, môže vám vzniknúť celkom slušný rozdiel a ten výsledok potom nie je taký pekný, ako mal byť.
Keď si kupujem nejakú novú vec, hľadám chyby na obale, či je etiketa nalepená symetricky, či na oblečení niekde netrčí nitka alebo či je istá vec osovo súmerná (ktorá by osovo súmerná byť mala). Ak je niekde chyba, som schopný sa v tom prehrabávať a vylučovacou metódou vybrať to najdokonalejšie. Občas sa už pozastavujem aké drobnosti si všímam, niekedy sa zasmejem, ale proste som taký a idem ďalej.
A ono to je všetko aj tak o detailoch, nie?

V poslednej dobe sa snažím trochu túto mániu krotiť, hlavne v niektorých situáciách. Treba si všímať aj to, čo daný detail nesie a môže to vyzerať úplne inak, ako keby beriete do úvahy len ten daný detail.
Maybe I wouldn't be such a perfektionist, but the school... Just when I start to think, that I learn not to care about details so much, suddenly there I am sitting on lecture and hearing proffesor saying: 'Details are crucial!'. When the value of number 0 isn't just 0. But it has positive and negative part, it matters.
When you draw a straight line 0,5 mm shorter or longer, and there are more lines, 
connecting to that line, there can be a pretty big difference between your result and expected result.When I buy some new thing, I search for flaws on it’s pack, if the sticker is symmetric, if there is no thread pulled out on some new clothes, or if the thing is symmetric (if it’s supposed to be symmetric). When I see any flaw, I am capable of browsing through and chosing the perfect piece, until I am not satisfied with it. Sometimes I just realise what a trifle drags my attention, sometimes I start to laugh, but this is who I am and I go on with searching for the perfect thing. 

And everything is about details, isn't it?

Lately, I am trying to control that mania of mine, especially in some cases. It's also important to look at the part carrying that little detail and suddenly it can all look so different than if you only care for the detail itself.
coat - second hand
sweater - H&M
t-shirt - H&M
jeans - H&M
double monkstrap - Baťa
scarf - Tommy Hilfiger
sunglasses - WestEnd Budapest

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára